[1]
Niewiarowska-Rasmussen, E. 2007. Att äterkomma tili nollpunkten - nägra tendenser i den postmoderna svenska och danska poes in. Folia Scandinavica Posnaniensia. 9, (Dec. 2007), 157–168.