[1]
Janik, M.O., Szymańska, O. and Łukaszewicz, B. 2019. Setninger i norsk og polsk – definisjoner og inndelinger. Folia Scandinavica Posnaniensia. 25, (Mar. 2019), 22-40. DOI:https://doi.org/10.2478/fsp-2018-0011.