[1]
Wasilewska-Chmura, M. 2021. Mellan underhållning och kunskap: Svensk 1800-talskvinnolitteratur på polska och emancipationsfrågan. Folia Scandinavica Posnaniensia. 28, (Jun. 2021), 27–39. DOI:https://doi.org/10.2478/fsp-2020-0003.