[1]
Szymoniak, K. 2011. TORBJÖRN FORSLID: Varför män? Om manlighet i litteraturen. Stockholm: Carlssons Förlag, 2006. 214 s. (review). Folia Scandinavica Posnaniensia. 13, (Jan. 2011), 112-115.