[1]
Lewandowska, K. 2009. Utlendinger i Norge. Norsk innvandringpolitikk, grunner til og følger av migrasjonen (2008). Folia Scandinavica Posnaniensia. 10, (Jan. 2009), 55–68.