[1]
Gustavsson, S. 2011. Balkan/Sydosteuropa och Östersjöregionen – en jämförelse. Folia Scandinavica Posnaniensia. 12, (Jan. 2011), 91-102.