[1]
Uggla, A.N. 2011. Od Reformacji do SolidarnoĊ›ci. Szwedzkie inscenizacje dramatu Strindberga "Mistrz Olof" a jego sceniczna interpretacja w Polsce. Folia Scandinavica Posnaniensia. 12, (Jan. 2011), 345-358.