[1]
Lange, T.W. 2012. Nasjonal Identitet, Det Overnaturlige, Og Oversettelsesstrategier. Folia Scandinavica Posnaniensia. 14, (Jan. 2012), 55–60.