[1]
Zborowski, P. 2016. Kan man tacka för senast eller för sig? Prepositionsfrasens struktur med utvalda svenska och polska tackformler som exempel. Folia Scandinavica Posnaniensia. 20, (Dec. 2016), 275–287. DOI:https://doi.org/10.1515/fsp-2016-0044.