[1]
Dymel-Trzebiatowska, H. 2016. Några tankar om nordisk barnlitteratur och dess översättning ur ett polskt perspektiv. Folia Scandinavica Posnaniensia. 21, (Jan. 2016), 46-57.