(1)
Bukowski, P. Spelet Och Maskerna I August Strindbergs En dåres försvarstal. 10.1515/fsp 2007, 7, 65-88.