(1)
Żmuda-Trzebiatowska, M. Fran göticism till ’det Svenska folklynnet’. Om äldre Traditioner I Svensk Identitetsforskning. 10.1515/fsp 2007, 7, 145-159.