(1)
Dunajska, M. Den Svenska Dagpressens särskilda ställning är Inte tillfäldigheternas spel… Dagstidningsmarknaden I Dagens Sverige. 10.1515/fsp 2007, 7, 213-230.