(1)
Brodal, J. Transponering Eller Transformasjon? Noen Refleksjoner Om Oversettelse, Med Utgangspunkt I Antoni Liberas Roman Madame Og Andre Slaviske Litteraturverker. 10.1515/fsp 2007, 9, 95-101.