(1)
Szymoniak, K. TORBJÖRN FORSLID: Varför män? Om Manlighet I Litteraturen. Stockholm: Carlssons Förlag, 2006. 214 S. (review). 10.1515/fsp 2011, 13, 112-115.