(1)
Gustavsson, S. Balkan/Sydosteuropa Och Östersjöregionen – En jämförelse. 10.1515/fsp 2011, 12, 91-102.