(1)
Rosińska, P. Om Det Explicita Och Implicita I Två översättningar Av August Strindbergs ’Dödsdansen’. 10.1515/fsp 2011, 12, 245-258.