(1)
Data-Bukowska, E. Ett Litet Språks Spår I Översättarvärlden. 10.1515/fsp 2014, 16, 4–16.