(1)
Andersen, P. T. Kosmopolitisk Identitet Eller Globalisert Fremmedgjøring. 10.1515/fsp 2012, 14, 4–14.