(1)
Lange, T. W. Nasjonal Identitet, Det Overnaturlige, Og Oversettelsesstrategier. 10.1515/fsp 2012, 14, 55–60.