(1)
Sibińska, M. Saamskie Teatry: Między lokalnością a obcością?. 10.1515/fsp 2016, 19, 233-249.