(1)
Kaliszan, J. Rosyjska Homografia Gramatyczna. 10.1515/fsp 2016, 20, 133-139.