Niewiarowska-Rasmussen, E. (2017). På spaning efter den gräns som flytt. Gränsbegrepp i modern svensk poesi baserande på dikter av Katarina Frostenson och Stig Laarsson. Folia Scandinavica Posnaniensia, 7, 39–48. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10657