Żmuda-Trzebiatowska, M. (2007). Fran göticism till ’det svenska folklynnet’. Om äldre traditioner i svensk identitetsforskning. Folia Scandinavica Posnaniensia, 7, 145–159. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10665