Dunajska, M. (2007). Den svenska dagpressens särskilda ställning är inte tillfäldigheternas spel… Dagstidningsmarknaden i dagens Sverige. Folia Scandinavica Posnaniensia, 7, 213-230. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10681