Niewiarowska-Rasmussen, E. (2007). Att framställa det oframställbara. Stig Larssons poesi och det postmoderna. Folia Scandinavica Posnaniensia, 6, 53-57. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10732