Madsen, T. (2007). Metaforer i den politiske diskurs. - eksempler pä schlüters brug af sproglige billeder. Folia Scandinavica Posnaniensia, 3, 273-283. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11030