Brodal, J. (2007). Transponering eller transformasjon? Noen refleksjoner om oversettelse, med utgangspunkt i Antoni Liberas roman Madame og andre slaviske litteraturverker. Folia Scandinavica Posnaniensia, 9, 95–101. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11330