Niewiarowska-Rasmussen, E. (2007). Att äterkomma tili nollpunkten - nägra tendenser i den postmoderna svenska och danska poes in. Folia Scandinavica Posnaniensia, 9, 157–168. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11358