Rosińska, P. (2017). NÅGRA FUNDERINGAR KRING ÖVERSÄTTNING AV SVENSK POESI TILL POLSKA OCH ÖVERSÄTTNINGSKRITIK. Folia Scandinavica Posnaniensia, 23, 75–91. https://doi.org/10.1515/fsp-2017-0008