Kołaczek, N. (2019). Indirekta anaforer i inlärarsvenska: analys av korta texter skrivna av svenskstuderande i Polen. Folia Scandinavica Posnaniensia, 25, 4–21. https://doi.org/10.2478/fsp-2018-0010