Janik, M. O., Szymańska, O., & Łukaszewicz, B. (2019). Setninger i norsk og polsk – definisjoner og inndelinger. Folia Scandinavica Posnaniensia, 25, 22-40. https://doi.org/10.2478/fsp-2018-0011