Wasilewska-Chmura, M. (2021). Mellan underhållning och kunskap: Svensk 1800-talskvinnolitteratur på polska och emancipationsfrågan. Folia Scandinavica Posnaniensia, 28, 27–39. https://doi.org/10.2478/fsp-2020-0003