Żmuda-Trzebiatowska, M. (2011). Det individuella möter det kollektiva. Självbiografiskt stoff i barndomsskildringar från det svenska folkhemmet. Folia Scandinavica Posnaniensia, 13, 32–49. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3538