Szymoniak, K. (2011). TORBJÖRN FORSLID: Varför män? Om manlighet i litteraturen. Stockholm: Carlssons Förlag, 2006. 214 s. (review). Folia Scandinavica Posnaniensia, 13, 112-115. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3553