Lewandowska, K. (2009). Utlendinger i Norge. Norsk innvandringpolitikk, grunner til og følger av migrasjonen (2008). Folia Scandinavica Posnaniensia, 10, 55–68. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3567