Horbowicz, P. (2009). Varmt hjerte og kaldt blod. En kontrastiv analyse av uttrykk for følelser basert på indre organer og kroppsvæsker i polsk og norsk. Folia Scandinavica Posnaniensia, 10, 169-180. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3589