Melerska, D. (2010). Vem är ”en riktig älvdaling”? Identitetsmarkörer i dagens Älvdalen. Folia Scandinavica Posnaniensia, 11, 123-133. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3619