Gustavsson, S. (2011). Balkan/Sydosteuropa och Östersjöregionen – en jämförelse. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 91-102. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3641