Rosińska, P. (2011). Om det explicita och implicita i två översättningar av August Strindbergs ’Dödsdansen’. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 245–258. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3656