Skrzypek, D. (2011). O określoności narracyjnej w Bibliotece Kapitana Nemo P.O. Enquista. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 299-303. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3665