Uggla, A. N. (2011). Od Reformacji do SolidarnoĊ›ci. Szwedzkie inscenizacje dramatu Strindberga "Mistrz Olof" a jego sceniczna interpretacja w Polsce. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 345-358. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3670