Andersen, P. T. (2012). Kosmopolitisk Identitet Eller Globalisert Fremmedgjøring. Folia Scandinavica Posnaniensia, 14, 4–14. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/407