Lange, T. W. (2012). Nasjonal Identitet, Det Overnaturlige, Og Oversettelsesstrategier. Folia Scandinavica Posnaniensia, 14, 55–60. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/412