Szymoniak, K. (2012). Den nya kvinnan behöver den nye mannen. Konstruktion av manliga identiteter i "Fru Marianne" av Victoria Benedictsson och "Dotter till en dotter" av Inger Alfvén. Folia Scandinavica Posnaniensia, 14, 122–135. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/417