Tunkiel, K. (2012). ”Drømmen om å bli en annen”. (By)vandringens betydning i Tomas Espedals "Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv". Folia Scandinavica Posnaniensia, 14, 136–146. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/418