Sibińska, M. (2016). Saamskie teatry: między lokalnością a obcością?. Folia Scandinavica Posnaniensia, 19, 233–249. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/6103