Żmuda-Trzebiatowska, M. (1). På spaning efter en halvglömd genre: Litaniaminnen i ”Bön till solen” av Karin Boye. Folia Scandinavica Posnaniensia, 19, 279-290. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/6106