Hansen, E. (2016). Lavær!. Folia Scandinavica Posnaniensia, 20, 51-56. https://doi.org/10.1515/fsp-2016-0025