Zborowski, P. (2016). Kan man tacka för senast eller för sig? Prepositionsfrasens struktur med utvalda svenska och polska tackformler som exempel. Folia Scandinavica Posnaniensia, 20, 275–287. https://doi.org/10.1515/fsp-2016-0044